Praktische Informatie

Vergoeding via uw zorgverzekeraar

Contracten voor 2017 met de zorgverzekeraars:

 

Psychotherapie Amsterdam Kraft    Psychotherapie Amsterdam Kraft  Psychotherapie Amsterdam Kraft

Psychotherapie Amsterdam Kraft           Psychotherapie Amsterdam Kraft      Psychotherapie Amsterdam Kraft  Psychotherapie Amsterdam Kraft

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. De zorgverzekeraar stelt hier de volgende eisen aan:

  • Op de verwijsbrief moet de volgende specificaties vermeld staan: Basis GGZ (maximum 10 sessies) of Specialistische GGZ (langere therapieën vanaf 10 sessies)
  • (Vermoeden van) een DSM IV stoornis of het noemen van een specifieke DSM IV stoornis.
U dient de verwijsbrief bij de eerste sessie mee te nemen.

De zorgverzekeraar eist dat de therapie niet mag beginnen zonder verwijsbrief.

De kosten van uw behandeling worden rechtstreeks in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar na afloop van uw behandeling of na een jaar als uw behandeling verlengd wordt.

Nadat de therapie beëindigd is en de zorgverzekeraar gefactureerd is, kan uw zorgverzekeraar u verantwoordelijk stellen voor uw eigen risico.

Indien u privacy redenen kiest om niet door uw zorgverzekeraar te laten vergoeden, kunt u rechtstreeks het factuur zelf betalen.

 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden of informatie over therapie inwinnen door mij telefonisch te benaderen, graag doordeweeks.

Het telefonisch spreekuur is tussen 13:00 en 14:00 uur. 

Praktijk is open van 10:00 tot 19:00 uur. In een crisissituatie kunt u mij ook in het weekend benaderen.

Mijn telefoonnummers zijn: 020-6276245 en 06-51205944.

Mijn e-mailadres is: arkraft@xs4all.nl

 

Tarieven

BGGZ en SGGZ gaan via de DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) en zijn bijdragen die vastgesteld worden per jaar door de individuele zorgverzekeraars. Deze facturaties worden rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gedeclareerd, behalve uw eigen risico. 

Zelfbetalers: €105,-

 

Afspraak afzeggen / No-show

U kunt tot 24 uur van te voren kosteloos uw afspraak afzeggen en verzetten. Indien u niet op tijd heeft afgezegd, dient u in totaal €75,- per gemiste afspraak te betalen.

 

Klachten

Als u niet tevreden bent met de behandeling, dan stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt en dan zullen we proberen om hier op een positieve manier samen uit te komen.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u een officiële klacht indienen bij:
Klacht&Company, partner van de beroepsvereniging LVVP, via het emailadres: LVVP@klachtencompany.nl. Mocht u eerst vragen hebben over tarieven of regelgeving, dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau door te bellen met 030-236 4338 of te mailen naar t.ruijl@lvvp.info of r.bakker@lvvp.info.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

Naam: Claire Boers Stoll

Contactgegevens vervangend behandelaar
claireboers@hetnet.nl

020 4083282

 

Aanmeldingswachttijd

De aanmeldingswachttijd is maximaal 1 week.

*datum update: 29-07-2022*

 

Behandelwachttijd

12 weken na aanmelding.

*datum update: 29-07-2022*

 

Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

  • Intervisie
  • Visitatie
  • Bij- en nascholing
  • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
  • De beroepscode van mijn beroepsvereniging

 

What do you want to do ?

New mail