De behandeling

Behandeling

De behandeling en therapie wordt op maat gesneden en is een mengvorm van methodes die het beste bij uw problematiek passen. De therapie kan zowel in het Nederlands als in het Engels gedaan worden.

  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Psychotherapie
  • Schematherapie
  • E-Health: digitale ondersteuning van de behandeling
  • EMDR

Voortgang behandeling

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt geëvalueerd:

  • ROM vragenlijsten: begin-, tussen- en nametingen
  • Doornemen van het behandelplan
  • Tussentijdse en eind-evaluatiegesprekken
  • Intervisie

Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- met huisartsen en/of de verwijzer, over het beloop van de behandeling. Samen met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld, worden ROM-vragenlijsten afgenomen en tussentijdse- en eindevaluaties gedaan.

Uitleg ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de therapeutische behandeling en gaat over de effectiviteit van de behandeling.
De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van de ernst van de problematiek (het klachtenverloop), het dagelijks functioneren.
Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen en periodiek bij langdurende zorg.